Administratie Perfect

Financiële administraties

Iedere ondernemer is verplicht een boekhouding of financiële administratie bij te houden. Deze financiële administratie dient als basis voor het verstrekken van interne en externe informatie. Bij interne informatie kunt u denken aan informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen, productbeleid, personeelsbeleid etc. Bij externe informatie gaat het om financiële informatie die van belang is voor extern belanghebbenden zoals de belastingdienst, banken en andere vermogensverschaffers. Hierbij gaat het om de jaarrekening of om tussentijdse rapportages.

Wijze van administreren

U als ondernemer bewaart alle documenten die financiële feiten bevatten, zoals kasbonnen, inkoopfacturen, kopieën van verkoopfacturen, bank- en giroafschriften, voorraadadministratie. Deze gegevens levert u eens per maand of kwartaal aan, om met behulp van onze financiële software te worden verwerkt. Na verwerking verstrekken wij u de door u gewenste informatie zoals een tussentijdse balans en winst- en verliesrekening, openstaande posten debiteuren of crediteuren e.d.
Na afloop van het kalenderjaar wordt een financieel verslag opgesteld met daarin de jaarrekening van uw onderneming. Deze jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de aangifte vennootschapsbelasting indien u een BV hebt.
Het is mogelijk een deel van de financiële administratie zelf te doen. Het gaat daarbij om de verwerking van inkoopfacturen, kasbonnen, en bank- en giro afschriften. U dient hiervoor wel de beschikking te hebben over een computersysteem en een versie van de door ons gebruikte financiële software. Wij kunnen u adviseren bij de inrichting van de software. Wilt u echter de gehele administratie aan ons overlaten dan is dit vanzelfsprekend ook mogelijk.

Loonadministraties

Als uw onderneming personeel in dienst heeft dan heeft u een loonadministratie nodig. Wij kunnen uw loonadministratie voor u verzorgen van loonstrook tot en met rapportage aan het UWV en de belastingdienst. Zie hiervoor Salaris Perfect

Advisering

Onze dienstverlening bestaat niet alleen uit het verzorgen van uw financiële administratie. Uw administratie is tevens een hulpmiddel om gerichte beleidsbeslissingen te nemen Als uw adviseur denken wij met u mee en proberen u hierin gericht te begeleiden zodat uw onderneming succesvol blijft. Wij geven zowel bedrijfseconomische als fiscale adviezen.

Contact

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld het starten van een onderneming, het verzorgen van uw administratie of over meer specifieke onderwerpen zoals belastingen. Neemt u daarom gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.

Terug