Disclaimer

Aan het samenstellen van de informatie op deze site is grote zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade geleden door de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze site. Gebruik van informatie op deze site geschiedt volledig op risico van gebruiker

Algemene voorwaarden van dienstverlening

Onze algemene voorwaarden zijn centraal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 1875. Een exemplaar wordt op verzoek aan u toegezonden.