Nieuwsbrief

4 x per jaar voorziet Perfect Partners haar relaties van een nieuwsbrief met belastingadvies, financiële en juridische actualiteiten.

Eerder verschenen

Hier onder vindt u een aantal eerder uitgegeven nieuwsbrieven.


<% Dim oFilesys, oFolder, oFile Set oFilesys= CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFolder= oFilesys.GetFolder(Server.MapPath("/nb")) For Each oFile in oFolder.Files %><%Response.write oFile.Name%>  <%Response.write oFile.Name%>-(<%Response.write oFile.Size/1000%> bytes)<% Response.write "

" Next Set oFolder=Nothing Set oFilesys=Nothing %>