Perfect Partner worden?

Introductie

Perfect Partners Administratieconsulenten is een samenwerkingsverband van administratiekantoren met als doelstelling het onder gezamenlijke naam bundelen en afzetten van kennis op het gebied van administratieve en financiŽle dienstverlening ten behoeve van een uitgebreide en gevarieerde klantenkring in het midden- en kleinbedrijf.
De organisatie heeft een snel groeiende klantenkring. Om onze groeidoelstellingen te realiseren willen wij ons kantorennet verder uitbreiden waarbij wij een zo volledig mogelijke landelijke dekking nastreven. In verband hiermede zoeken wij nieuwe partners.

Informatie


Aanmelden

Denkt u zich te kunnen vinden in de doelstelling die Perfect Partners nastreeft dan verzoeken wij u uw gegevens te willen mailen aan info@perfectpartners.nl t.a.v. Ben Berenschot.

Productenpakket

Perfect Partners Administratieconsulenten biedt haar klanten een uitgebreid productenpakket zoals:
 • managementondersteuning en -adviezen
 • fiscale aangiften en adviezen
 • salaris- en personeelsadministratie
 • administratieve ondersteuning
 • administratieve ondersteuning voor starters
 • 4 x per jaar het nieuwsbulletin

De samenwerking

Welke toegevoegde waarde levert samenwerking met PPA voor u op? Het synergie-effect van samenwerking binnen het verband van Perfect Partners Administratieconsulenten levert u veel toegevoegde waarde op in de vorm van:
 • bundeling van krachten ( = kennis)
 • snel groeiende naamsbekendheid in de markt
 • regelmatige activiteiten voor het up-to-date houden van kennis
 • het beschikken over een netwerk van specialisten op relevante terreinen voor snel ad-hoc advies
 • kostenbesparingen door centrale inkopen
 • groeibevordering door centrale en regionaal gerichte marketing aanpak
 • het gevoel gezamenlijk voor de klus te staan met behoud van de door u zo gewenste zelfstandigheid

De persoon

 • moet van onbesproken gedrag zijn en voor de huidige partners niet controversieel
 • moet over de nodige ervaring en autoriteit beschikken hetgeen een leeftijd van boven de 30 jaar wenselijk maakt
 • zal een ambitieuze en ondernemende geest bezitten
 • zal in zijn/haar standaard uitrusting communicatieve vaardigheden hebben
 • dient te beschikken over een analytisch denkvermogen
 • dient zelfstandig zijn/haar beroep uit te kunnen oefenen maar in voorkomende gevallen ook als teamplayer te kunnen fungeren
 • is resultaat gericht naar het eigen kantoor maar ook richting de organisatie
 • is stressbestendig

De achtergrond

De achtergrond van de kandidaat-partner zal een belangrijke rol spelen in de beoordeling of al dan niet als partner kan worden toegetreden. Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste criteria:
 • Om de taken goed te kunnen uitvoeren zal voldoende praktijkervaring met het merendeel van de aangeboden producten en diensten aanwezig moeten zijn
 • Specialisme in ťťn of meer producten/diensten strekt tot aanbeveling
 • Voldoende fundament, zoals financiŽn, support uit eigen omgeving, werklust en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk om zelfstandig een kantoorvestiging te beheren.

De opleiding

HEAO/SPD niveau
MBA niveau, met minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig voeren van administraties aantoonbaar up-to-date gehouden kennis op het vakgebied, bv. door cursussen e.d.