Salaris Perfect

Financiële administraties

Als uw organisatie personeel in dienst heeft of gaat nemen dan is een loonadministratie onontbeerlijk. In een dergelijke administratie worden alle noodzakelijke persoonlijke gegevens van uw werknemers, het aan hun betaalde salaris, alsmede de inhoudingen voor loonbelasting en sociale premies vastgelegd. De veelvuldige wijziging in wet- regelgeving op het gebied van loonadministraties en de toe te passen inhoudingen kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn.

Een loonadministratie omvat onder meer:

  • loonstroken voor uw werknemers
  • jaaropgave werknemer
  • aangifte loonheffing
  • opstellen arbeidscontract
  • ziekmeldingen (optioneel)
  • aanvragen werkvergunning

Door deze dienstverlening aan ons uit te besteden heeft u geen omkijken naar de loonadministratie, een hele zorg minder!

Terug